Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Wie zijn wij

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn is een groep van circa zeventig mensen die elkaar vindt in de combinatie van betrokkenheid op de samenleving, christelijk geloof en zingeving. Diverse bronnen, zoals de bijbel, zingevingsliteratuur en de krant, vormen de inspiratie om gezamenlijk te denken en te praten over levensvragen en maatschappelijke onderwerpen.

Er is een viering op de eerste zondag van de maand.

Elke derde vrijdag van de maand is er een basisvergadering.

Verder is er vier maal per jaar een activiteit, die georganiseerd wordt samen met de Doopsgezinde Gemeente.

 

 

Wat doen wij de komende periode 

        

Viering zondag 2 oktober 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Aanvang: 10.00 uur
Thema: Ontmoetingen over de grens

Basisvergadering vrijdag 21 oktober 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Aanvang: 20.00 uur
Thema na de pauze: Willing to meet - Moed om te ontmoeten

 

Wat deden we de afgelopen tijd

 

Viering zondag 4 september 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6 , Apeldoorn
Thema: Ontmoeting met de profeet Micha, een dwarse dromer

In deze eerste viering van het nieuwe seizoen staat de profeet Micha centraal. Micha was geen
gemakkelijk mens. Hij leefde in de achtste eeuw voor Christus, in een tijd van veel verandering. De
traditionele samenleving van kleine gemeenschappen was aan het verdwijnen. Niet langer werd er
alleen voor eigen consumptie geproduceerd. De markt en het marktdenken deden hun intrede, met
als gevolg een toenemende tweedeling. Sommigen werden (schat)rijk, anderen werden steeds
armer. Micha gaat flink tekeer tegen de elite en de machthebbers in het land: `Wee hen die akker
aan akker rijgen’. Dat werd hem niet in dank afgenomen: `hou op met dat geklaag en geprofeteer’
en `weg met die dwarsligger’. Micha laat zich daardoor niet afstoppen. Maar Micha is ook een
dromer en visionair met teksten die de eeuwen hebben doorstaan: `eens zal de dag komen dat de
berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan’ en `dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot
ploegijzer en hun speren tot snoeimessen’ en `geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een
ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is’. Micha is echter geen dagdromer, hij blijft niet
hangen in mooie toekomstbeelden, maar geeft ook aan hoe die bereikt kunnen worden: `niets
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.


 

Basisvergadering vrijdag 16 september 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6 , Apeldoorn
Thema na de pauze: Het Palestina-conflict en de situatie in het Midden Oosten

Bijna 7 jaar geleden was Sliman Abu Amra, een Palestijn die al lang in Nederland woont, bij ons in de
basisvergadering om te spreken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Inmiddels is de
situatie eerder verslechterd dan verbeterd en is het beeld verder gecompliceerd door de algehele
chaos in het Midden-Oosten. En hoewel daar weinig over wordt geschreven is het steeds duidelijker
dat de verschillende conflicten nauw met elkaar samenhangen. In Epistel van april dit jaar
herinnerde Jan Breet ons er aan dat we ons al geruime tijd niet meer met dit thema hebben bezig
gehouden. Hij vroeg zich daarbij af of er inmiddels geen reden is voor een boycot van Israëlische
producten zoals destijds met Zuid-Afrika. Hij gaf daarbij ook aan dat hij besefte hiermee een
gevoelig onderwerp aan te snijden. Hoe dit ook zij, er is zeker aanleiding om – aan de vooravond
van de Vredesweek - opnieuw over de verschillende aspecten van dit thema van gedachten te
wisselen. Sliman heeft toegezegd ook nu een bijdrage daaraan te willen leveren. Na een kort stuk
uit de film `De kolonisten van Hebron’, krijgt hij het woord, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie.


 

Viering zondag 1 mei 2016, 10.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema: Richtingwijzers: naar vreugde


 

Basisvergadering 15 april 2016, 20.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Na-de-pauzethema: Een andere kijk op het vluchtelingenvraagstuk.

Op het moment dat we dit onderwerp als na-de-pauze-groep bespraken, stond Europa op het punt
een overeenkomst met Turkije te sluiten over het niet langer toestaan dat vluchtelingen vanuit
Turkije naar Griekenland oversteken. Ze zullen in Turkije worden opgevangen en Turkije krijgt
daarvoor opnieuw een bedrag van 3 miljard Euro. Turkije staat sterk. Europa zit knel. Het land eist
dat de visumplicht van Turken in Europa wordt opgeheven en dat het snel lid wordt van de EU. De
regeringspartijen in ons land zijn tevreden, maar de overeenkomst wordt al direct van veel kanten
uiterst kritisch ontvangen en op het niveau van de VN afgekeurd.


 

 

Viering vrijdag 25 maart 2016, 20.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema: Goede Vrijdag

We herdenken op Goede Vrijdag dat Jezus stierf door de kruisdood, na veroordeling door de
Romeinen op aanmoediging van Schriftgeleerden. Dit omdat hij hun op dogma’s gebaseerde
waarheid verving door een handelend optreden uit liefde. Hij wilde niet wijken voor de machten,
die hem als een bedreiging ervoeren voor hun zekerheden en hun positie. Zijn zeven woorden die
hij sprak aan het kruis getuigen van de diepte van zijn lijden maar ook van zijn liefde. Ze zijn te
vertalen naar de actualiteit van ons bestaan; van de mensheid die op weg is.


 

Viering zaterdag 26 maart 2016, 20.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema: Pasen; op weg naar de nieuwe mens?

Volgens ons bekende geloofsuitspraken is Jezus opgestaan uit het graf: hij leeft en wie in hem
gelooft leeft met hem voort. En inderdaad, door zijn boodschap te ontdoen van alle door anderen
toegevoegde leerstellingen komen we tot een krachtig voorbeeld van een liefdevol mens. Voor ons
een houvast en een anker, gegeven om door te gaan. Maar kunnen we er iets mee? Zijn er tekenen
dat er een nieuwe mens ontstaat? We leven immers in een kapotte wereld vol met ruïnes,
liefdeloosheid, geweld, honger, ontheemden. En toch….!


 

Basisvergadering 18 maart 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

Na-de-pauzethema: “Als het kwaad goede mensen treft” Gastspreker : Amaro Borges Toen we in de vorige vergadering het begrip ‘Vergeving’ onderzochten, kwam in samenhang met het onderwerp ook de term ‘het kwaad’ naar voren. Wat is dat? Staat dat op zichzelf? Wat doet dat met een mens? Hoe kom je tot het kwade en hoe kom je er (soms) vanaf?


 

Wereldmaaltijd 13 maart 2016 Op zondagmiddag 13 maart in de Regentessekerk, Regentesselaan 14b.

De achterzaal van de kerk is omgebouwd tot Wereldrestaurant en biedt plaats aan 45 gasten. Zij kunnen genieten van een heerlijke maaltijd met een boodschap.


 

Viering zondag 6 maart 2016, 10.00 uur

Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

Thema: Authenticiteit Ken je mij, wie ken je dan? Dit lied van Huub Oosterhuis hielp ons bij het thema “Authenticiteit” voor de komende viering op 6 maart. Wie ben ik nu eigenlijk? Wie of wat is dat diepste zelf in ieder van ons verborgen? Ieder denkt daar natuurlijk zelf over na. Maar wie weet kunnen we elkaar daarbij helpen en inspireren. Een uitdaging. Toch?!


 

 

Viering zondag 7 februari 2016, 10.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema: Vergeving

In deze viering gaat het om vergeven en om vergeving vragen. Alleen….. hoe doe je dat? Er kan veel
zijn gezegd en ervaren dat ons ervan weerhoudt, maar waarom zouden we het geen kans geven?


 

 

Basisvergadering vrijdag 19 februari 2016, 20.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema na de pauze: Vergeving
Na de pauze praten we door over het thema van de viering van 7 februari: vergeving.


 

Voorstelling zondag 14 februari 2016, 15.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Een theatervoorstelling voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.


 

Basisvergadering vrijdag 15 januari 2016, 20.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema na de pauze : Basisgemeente - Wat willen we samen ? Wat kunnen we samen?


 

Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 3 januari 2016, 11.00 uur
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Afgelopen jaar hebben we gezien hoe kwetsbaar we zijn. Dus komen we samen om elkaar te wensen
dat het ons niet zal ontbreken aan lichtmoedigheid.


 

 "Geloven is onlosmakelijk verbonden met geloof in een rechtvaardiger samenleving"